Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 16 Ноември 2020

П О К А Н А

до кметовете на общини, членове на сдружение “За чисти Родопи” - Ардино, Джебел, Ивайловград, Момчилград, Кирково, Крумовград, Черноочене за свикване на общо събрание на Управителният съвет в 14.00ч., на 08.12.2020 г., в стая 407 в сградата на общинска администрация Кърджали, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за „Инженеринг /проектиране и изграждане/ на клетки 2 и 3 на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали и обслужваща инфраструктура на клетки 2 и 3 “ от всички членове на РС „За чисти Родопи” – Кърджали, Ардино, Джебел, Момчилград, Кирково, Крумовград, Черноочене и Ивайловград;
2. Вземане на решение за освобождаване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за възстановяване на разходи, свързани с изпълнение на сключения договор с предмет „Инженеринг /проектиране и изграждане/ на клетки 2 и 3 на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали и обслужваща инфраструктура на клетки 2 и 3”;
3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЛЮНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.


 Прочитания: 348 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign