Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 08 Януари 2021

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №49521.22.2 по КК на село Мъдрец, общ.Кърджали за жилищни нужди“, с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф


 Прочитания: 526 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign