Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 29 Януари 2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Бензиностанция, газостанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ с идентификатор 40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 Кърджали-Маказа", с възложител "Стил 96" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 279 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign