Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 25 Февруари 2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ № 49521.22.2 по КК на село Мъдрец, община Кърджали за жилищни нужди, изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец", с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 256 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign