Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 05 Март 2021

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001032 РОДОПИ - ИЗТОЧНИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА
Посочената информация е налична на:
https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-divite-ptici-publikuvano-na-26-02-2021-g/
/МОСВ, тема "Природа", подтема "Обществени обсъждания"/

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=1368&nws_cat_id=2
/РИОСВ - Хасково, тема "Новини"/

Информацията е публикувана на 26.02.2021г. на страницата на МОСВ. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.


 Прочитания: 272 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign