Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 22 Април 2021

На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 75 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.51 по КККР на гр.Кърджали". Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 374 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign