Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 19 Април 2021

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Инвестиции за повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез монтиране на инсталация за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21. по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД


 Прочитания: 647 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign