Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 21 Май 2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за обезвреждане на животински трупове, в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 203 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign