Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 17 Юни 2021

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 40909.2.3 по КККР на гр.Кърджали от земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обслужваща сграда с административна част и автопарк за съхранение на моторни превозни средства“, с възложител Васфи Фаик Ферад


 Прочитания: 487 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign