Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 30 Юли 2021

СЪОБЩЕНИЕ за едномесечно обявяване на ПУ-09-3/12.03.2021г. - Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около язовир Боровица за питейно-битово водоснабдяване на град Кърджали, град Момчилград и 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене, с оператор "ВиК" ООД Кърджали. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение от 30.07.2021г. до 30.08.2021г. в стая 505, ет. 5 в сградата на Общинска администрация, бул."България" № 41.


 Прочитания: 183 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign