Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 12 Август 2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство за инвестиционно предложение "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект ""Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали", гр. Кърджали" с възложител "Хармони 2021" ЕООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 188 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign