Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 18 Август 2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни-птици в поземлен имот с идентификатор №58997.21.4 на село Пъдарци, община Кърджали", с възложител Светла Романова Мартинова. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 161 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign