Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 01 Ноември 2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в новообразуван поземлен имот № 40909.25.234, гр.Кърджали, община Кърджали", с възложител Антония Кирилова Илкова. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 140 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign