Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 10 Януари 2022

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител „Феникс – Т“ ЕООД


 Прочитания: 427 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign