Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 21 Януари 2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел, в поземлен имот с идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр.Кърджали, с възложител „Устра Бетон“ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 122 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign