Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 21 Февруари 2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Строителство на жилищни сгради в ПИ № 66603.15.49 по КККР на село Сипей, община Кърджали", с възложител Шенол Аптурахман Апти. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 94 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign