Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 10 Март 2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121 по КККР на гр.Кърджали, с възложител "Феникс - Т" ЕООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 86 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign