Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 11 Април 2022

На основание чл.148, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №49 от 07.04.2022г., приложение към което е решение по ОВОС на “ХАРМОНИ 2012” ЕООД ЗА ОБЕКТ: „СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ НА „ОЦК” АД, гр. КЪРДЖАЛИ”


 Прочитания: 74 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign