Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 11 Май 2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр.Кърджали“, с възложител Община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 78 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign