Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 16 Юни 2022

СЪОБЩЕНИЕ за едномесечно обявяване на ПУ-09-31/23.12.2021г. - Проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около съществуващ дренаж и шахтово-тръбен кладенец на ВС "Мургово", за питейно-битово водоснабдяване на с.Мургово и Туристически център "Перперикон", с възложител "ВиК ООД - Кърджали. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение от 16.06.2022г. до 16.07.2022г. в стая 505, ет. 5 в сградата на Общинска администрация, бул."България" № 41.


 Прочитания: 43 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign