МЕНЮ
Кмет: инж. Хасан Азис
Правомощия на кмета
Зам.кмет: Веселина
      Тихомирова

Зам.кмет: Мюмюн Али
Зам.кмет: Тунджай
      Шюкрю

Зам.кмет: Катя Митовска
Приемни дни
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  КМЕТ: инж. Хасан Азис
Автобиография на Хасан Азис Исмаил
Кмет на Община Кърджали

Дата и място на раждане: 16 април 1969 г. в гр. Кърджали.

Образование:
1994г. - 1998г. - Университет за национално и световно стопанство - гр.София
Степен на образование:   Икономист, Магистър "Мениджмънт и маркетинг"
1990г. - 1995г. - Университет за архитектура, строителство и геодезия-София
Степен на образование:   Строителен инженер, Магистър "Промишлено и гражданско строителство"
1988г. - 1990г. - Военна служба;
1984г. - 1988г. - Математическа паралелка към ЕСПУ "Хр.Ботев"- гр.Кърджали

1976г. - 1984г. - ОУ "Хр. Смирненски" - с.Мост;

Трудов стаж:
2003г. - до момента - Кмет на Община Кърджали
2001г. - 2003г. - Заместник-областен управител на Област с административен център Кърджали, ресор "Административен контрол, държавна собственост, регионално развитие и евроинтеграция;
1999г. - 2001г. - Мениджър в "Екип интернационал" ООД - гр.София;
1998г. - 1999г. - Строителен инженер, началник офертен отдел в "Бигла III" ООД - гр.София;
1997г. - 1998г. - Строителен инженер"Индустриално строителство" ООД - гр.София;

Квалификация:
Оценител на недвижими имоти към Агенцията по приватизация;

Водещ одитор на Системи за Управление на качеството съобразно изискванията на BS EN ISO 9001: 2000 иBS EN ISO 10011 към MOODY International, (Сертификат N 091/15.03.2002).

Курс "Предприсъединителни инструменти на ЕС" в Института по публична администрация и Евроинтеграция;

Курс "Опитът в програмирането и изпълнението на проекти по PHARE-CBC", (юни,2002);

Четири модулно обучение "Училище за политика";

Курсове по английски език към Британски институт - четири нива;

Работа с компютър - MS OFFICE, BUILDING MANAGER, AUTOCAD, INTERNET и др.

Свидетелство за управление на МПС, кат."B","M","C" ,''D"

Други дейности:
13.05.1991г. - 1993 - Учредител и Председател на "Академично дружество" - ДПС - гр. София, член на ЦС на ДПС;

1991 г- до момента-член на ЦС на ДПС

1993г. - 1998г. - Председател на Съюза на академичните и младежки дружества/САМД/ към ДПС, член на ЦС на ДПС;

2000г. - 2003 г.- Заместник председател на МДПС, член на ЦС на ДПС;

2001г. - Кандидат-депутат от 09 Многомандатен избирателен район - Кърджали, Парламентарни избори 2001г.

2003г. - 2016г. - Заместник-председател на Областния съвет на ДПС - Кърджали;

2003г. - до момента – Заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България

2003 г. - 2006 г.- Заместник-председател на Асоциацията на Родопските общини (АРО)

2005г. - Кандидат - депутат от 09 Многомандатен избирателен район - Кърджали, Парламентарни избори 2005г.

2007 г. - до сега - Член на Комитета на регионите,Брюксел;

2009 г. - Кандидат депутат от 09 Многомандатен избирателен район Кърджали;

2009 г. - 2011г. - Председател на ОбС на ДПС;

януари2016г.- март 2016 г. – Вр.и.д.Председател на Областен съвет на ДПС

април 2016г.- Заместник председател на ЦС на ДПС

Езикова подготовка:
Английски език, Руски език

Семейно положение:
Женен, с две деца.

Хоби:
Интернет

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи