Панорамен изглед на Кърджали


Начало Бюджет и финанси

Бюджет на Община Кърджали за 2017г.

 

Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Кърджали за 2017г.
 06 август 2018г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец юни 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец май 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец април 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец март 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец януари 2017г.

Бюджет на Община Кърджали за 2017г.
 24 февруари 2017г.
Разпределение на средствата по ЕРС с утвърдена формула за 2017г. по учебни заведения, съгласно Заповед №178 от 15.02.2017г. на Кмета на Община Кърджали
 15 февруари 2017г.
Заповед №178 от 15.02.2017г. на Кмета на Община Кърджали
 15 февруари 2017г.
Проект на Бюджет 2017 г. на Община Кърджали
 12 януари 2017г.
 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign