Панорамен изглед на Кърджали


Начало Бюджет и финанси

Бюджет на Община Кърджали за 2018г.

 
Отчет на бюджета на Община Кърджали за 2018 г.

Баланс в хиляди лева към 31.12.2018г.

Баланс в лева към 31.12.2018г.

ОПР в хиляди лева към 31.12.2018г.

ОПР в лева към 31.12.2018г.

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Кърджали за 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец ноември 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец октомври 2018г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец август 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец юли 2018г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец май 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец април 2018г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец януари 2018г.

Разпределение на средствата по ЕРС с утвърдена формула за 2018г. по учебни заведения, съгласно Заповед №268 от 21.02.2018г. на Кмета на Община Кърджали
 21 февруари 2018г.
Заповед №268 от 21.02.2018г. на Кмета на Община Кърджали
 21 февруари 2018г.
Решение на Обшински съвет - Кърджали относно приемане на Бюджет на Община Кърджали за 2018г.
 14 февруари 2018г.
Бюджет на Община Кърджали за 2018г.
 14 февруари 2018г.
Проект на Бюджет 2018 г. на Община Кърджали
 12 януари 2018г.
 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign