Панорамен изглед на Кърджали


Начало Бюджет и финанси

Бюджет на Община Кърджали за 2019г.

 
Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Кърджали за 2019 г.

ГФО-Баланс за 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец декември 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец ноември 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец октомври 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец септември 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец август 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец юли 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец юни 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец май 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец април 2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019г.

Проекта за План за финансово оздравяване на Община Кърджали
 30 април 2018г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец януари 2019г.

Разпределение на средствата по ЕРС с утвърдена формула за 2019г. по учебни заведения, съгласно Заповед №259 от 26.02.2019г. на Кмета на Община Кърджали
 28 февруари 2018г.
Заповед №259 от 26.02.2019г. на Кмета на Община Кърджали
 28 февруари 2018г.
Бюджет на Община Кърджали за 2019г.
 14 февруари 2019г.
 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign