Панорамен изглед на Кърджали


Начало Бюджет и финанси

Бюджет на Община Кърджали за 2022г.

 
Одитен доклад на сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кърджали за 2022г.

Годишен Финансов Отчет към 31.12.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец октомври 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец септември 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец август 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец юли 2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец май 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец април 2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2022г.

Решение на Обшински съвет - Кърджали относно приемане на Бюджет на Община Кърджали за 2022г.
 11 май 2022г.
Бюджет на Община Кърджали за 2022г.
 11 май 2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2022г.

Проект на Бюджет 2022 г. на Община Кърджали
 23 март 2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец януари 2022г.

Заповед на Кмета на Община Кърджали относно разпределение на средствата по ЕРС с утвърдена формула за 2022г. по учебни заведения
 28 февруари 2022г.


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign