Панорамен изглед на Кърджали


Начало Бюджет и финанси

Бюджети 2013-2016

 

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане за внимание на Годишния финансов отчет за 2016г. на Община Кърджали
 24 юли 2017г.
Отчет на Бюджет 2016г. на Община Кърджали

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане за внимание на Годишния финансов отчет за 2015г. на Община Кърджали

Отчет на Бюджет 2015г. на Община Кърджали

Разпределение на средствата по ЕРС с утвърдена формула за 2016г. по учебни заведения, съгласно Заповед №116 от 22.01.2016г. на Кмета на Община Кърджали

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане за внимание на Годишния финансов отчет за 2014г. на Община Кърджали

Отчет на Бюджет 2014г. на Община Кърджали

Бюджет 2015г. на Община Кърджали

Разпределение на средствата по Единния разходен стандарт за училищата за 2015 г. по формулата, утвърдена със Заповед №207 от 26.02.2015г. на Кмета на Община Кърджали

Заповед №207 от 26.02.2015г. на Кмета на Община Кърджали

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на Годишния финансов отчет на Община Кърджали за 2013г.

Баланс на Община Кърджали към 31.12.2013г.

Бюджет 2014г. на Община Кърджали

Отчет на Бюджет 2013г. на Община Кърджали

 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign