Панорамен изглед на Кърджали


Начало Образование и култура

Детски градини


 

На територията на Община Кърджали функционират 21 детски градини с целодневна организация на работа за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. В осем от детските заведения функционират яслени групи за деца от 10 месечна възраст до навършване на 3 години.  С Решение на Общински съвет – Кърджали в три населени места са разкрити детски градини с полудневна организация на работа. Детските градини са институции, в които се полагат основите за учене през целия живот.За децата в предучилищният сектор се грижат екипи от квалифицирани специалисти: педагози и помощен персонал.Те осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта. В детските градини на Кърджали – град се предлагат допълнителни педагогически дейности по желание на децата и родителите- английски език, народни и модерни танци, бойни изкуства, футбол и арт клубове.


по ред

Детска градина

Местонахождение
град/село

Брой деца в детска градина

Брой групи

1.

ДГ ”Райна Княгиня”

гр. Кърджали

351

10 градински + 2 яслени

2.

ДГ ”Орфей”

гр. Кърджали

149

4 градински + 2 яслени

3.

ДГ ”Детелина”

гр. Кърджали

133

5 градински + 1 яслена

4.

ДГ ”В.Н. и Любов”

гр. Кърджали

227

6 градински +2 яслени

5.

ДГ ”Щастие”

гр. Кърджали

164

4 градински + 2 яслени

6.

ДГ ”Максим Горки”

гр. Кърджали

160

5 градински + 1 яслена

7.

ДГ ”Чайка”

гр. Кърджали

182

6 градински

8.

ДГ ”Здравец”
ДГ с. Глухар

гр. Кърджали

169

5 градински + 1 изнесена група с.Глухар

9.

ДГ ”Баба Тонка”

гр. Кърджали

140

5 градински

10.

ДГ ”Дъга”

гр. Кърджали

137

6 градински

11.

ДГ ”Ян Бибиян”

гр. Кърджали

136

5 градински + 1 яслена

12.

ДГ „Мир”

гр.Кърджали

170

4 градински + 2 яслени

13.

ДГ ”Пчеличка” 

с. Три могили

12 

1 градинскa

14.

ДГ ”Делфини”

с. Опълченци

21

1 градинскa

15.

ДГ ”Снежанка”
ДГ с. Бойно

с. Енчец

18

1 градински  в с.Енчец и 1 група изнесена в с.Бойно

16.

ДГ ”Пролет”

с. Рани лист

13

1 градинскa

17.

ДГ ”Знаме на мира”

с. Чилик

17

1 градинскa

18.

ДГ ”Кокиче”

с. Мост

42

2 градински в с.Мост и 1 група изнесена в с.Миладиново

19.

ДГ ”Мечо Пух” 


с. Чифлик

72

1 градинска в с.Чифлик, 1 група изнесена в с. Мургово, 2 група изнесени в с.Перперек

20.

ДГ ”Мики Маус”

с. Стремци

22

1 градинска в с.Стремци, 1 група изнесена в  с. Ястреб

21.

ДГ ”Славейче”

с. Широко поле

48

3 градински

 

Правилници за дейността на детските градини в общ. Кърджали


Правилник за дейността на ДГ “БАБА ТОНКА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “Здравец” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ ”ДЪГА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ ”ДЕТЕЛИНА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ЯН БИБИЯН” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “МАКСИМ ГОРКИ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ „ОРФЕЙ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ЩАСТИЕ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ЧАЙКА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “МИР” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “Делфини” - с. Опълченско


Правилник за дейността на ДГ ”Пчеличка” - с. Три могили

Правилник за дейността на ДГ ”Пролет” - с. Рани лист

Правилник за дейността на ДГ “Снежанка” - с. Енчец

Правилник за дейността на ДГ „Знаме на мира” - с. Чилик

Правилник за дейността на ДГ „Мечо пух” - с. Чифлик

Правилник за дейността на ДГ "Мики Маус" - с. Стремци

Правилник за дейността на ДГ “Славейче” с. Широко поле

Правилник за дейността на ДГ “Кокиче” - с. Мост

Други документи за детските градини в гр.Кърджали


Заповед и правила за определяне на работните заплати на директорите на общински детски градини и Център за подкрепа на личностното развитие - ОДК за 2024г.

 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign