Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общинска собственост Земеделие

Земеделие

 

Заповед за забрана на пасищата в горски територии – държавна собственост
 22 февруари 2024г.
Съобщение, заявление и списък на пасища, мери и ливади от ОПФ на Общ. Кърджали за индивидуално ползване 2024/2025 год.
 19 февруари 2024г.
Заповед №1125/15.09.2023 г. относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Кърджали за стопанската 2023/2024 г.
Приложения:
1. Списък на маломерните имоти от ОПФ на Община Кърджали
2. Заявление
 19 септември 2023г.
Обява относно изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
 07 август 2023г.
Протокол за индивидуално разпределение на пасища, мери и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2023/2024 г.
 09 май 2023г.
Съобщение, заявление и списък на пасища, мери и ливади от ОПФ на Общ. Кърджали за индивидуално ползване 2023/2024 год.
 01 март 2023г.
Заповед №1199/08.09.2022 г. относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Кърджали за стопанската 2022/2023 г.
Приложения:
1. Списък на маломерните имоти от ОПФ на Община Кърджали
2. Заявление
 12 септември 2022г.
Протокол за индивидуално разпределение на пасища, мери и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2022/2023 г.
 09 юни 2022г.
Съобщение, заявление и списък на пасища, мери и ливади от ОПФ на Общ. Кърджали за индивидуално ползване 2022/2023 год.
 28 февруари 2022г.
Заповед №926/01.09.2021 г. относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Кърджали за стопанската 2021/2022г.
Приложения:
1. Списък на маломерните имоти от ОПФ на Община Кърджали
2. Заявление
 07 септември 2021г.
Обява и Заповед № РД-07-14/04.08.2021 г. относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собственици и/или ползватели за ползване на земеделски земи в землищата на Община кърджали за стопанската 2021/2022 г.
 12 август 2021г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2021-2022г.
 29 юли 2021г.
Съобщение, заявление и списък на пасища, мери и ливади от ОПФ на Общ. Кърджали за индивидуално ползване 2021/2022 год.
 01 март 2021г.
Заповед №925/15.09.2020г. относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Кърджали за стопанската 2020/2021г.
 30 септември 2020г.
Списък на маломерните имоти от ОПФ на Община Кърджали за предоставяне под наем без търг или конкурс за стопанската 2020/2021 год. и Заявление
 30 септември 2020г.
Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2020/2021 год.
 02 март 2020г.
Съобщение и Заявление
 02 март 2020г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2019/2020г. от 22.04.2019г.
 17 май 2018г.
Съобщение и Заявление
 01 март 2019г.
Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 год.
 01 март 2019г.
График на заседанията на комисиите по землища във връзка със Заповед № РД-11-149/03.08.2018г.
 09 август 2018г.
Заповеди по чл.37в ал.4
 11 февруари 2022г.
Заповед № РД-11-149/03.08.2018г. относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собственици и/или ползватели за ползване на земеделски земи в землищата на Община кърджали за стопанската 2018/2019г.
 09 август 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2018/2019г. от 17.05.2018г.
 29 май 2018г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2018/2019 г.
 28 февруари 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2017/2018г. от 18.05.2017г.
 30 май 2017г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2017/2018 г.
 06 март 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2016/2017г. от 27.04.2016г.
 09 май 2016г.
Допълнение към списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
 15 април 2016г.
Заповед №245/10.03.2016г. за забрана на паша
 16 март 2016г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
 29 февруари 2016г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 15.09.2015г.
 28 септември 2015г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2015/2016 г.
 24 юли 2015г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 20.04.2015г.
 01 юни 2015г. 01-06-2015
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 21.05.2015г.
 01 юни 2015г.
 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign