Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изграждане на осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта и информационно табло на Стадион „Арена Арда“, гр. Кърджали-2020-01-07


Документация-Стадион-Арена-Арда-2020-01-07

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта и информационно табло на Стадион „Арена Арда“, гр. Кърджали, ще се състои на 17.02.2020г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово-2020-02-12

Протокол1-2020-02-20

Протокол2-2020-02-20

Решение№192/20.02.2020


 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign