МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Февруари 2018
Site ver. 3.0


ОТЧЕТИ

Наименование
Изтегли/Виж
1.
Отчет за 2016 год. на Програмата за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2015 – 2019 година
2.
Отчет на изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на Община Кърджали за 2015 г.
3.
Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.
4.
Отчет за изпълнение на Програмата за образователна интеграция на децата от етническите малцинства 2012 г. - 2015 г.
5.
Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
6.
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Кърджали за първото полугодие на 2016 г.
7.
Отчет за изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община Кърджали за периода 2012 г. - 2015 г.
8.
Отчет за изпълнението на Общинския план за младежта за 2015 г.
9.
Отчет за изпълнението на Плана за приватизация през 2015 г.
10.
Отчет за културния календар на община Кърджали за 2015 г.
11.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.
12.
Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кърджали за 2015 г.
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи