Панорамен изглед на КърджалиСЪОБЩЕНИЕ

 24 Ноември 2020
Със заповед на кмета на Община Кърджали се ограничава за движение на ППС ул. „Екзарх Йосиф” в участъка от ул. „Генерал Чернозубов” до ул. „Тракия” в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветлeние в централната градска част, вкючващо ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Отец Паисий”” в гр. Кърджали за времето от 07.00 часа до 18.00 часа на 24.11.2020г. до 30.12.2020г.

ПОКАНА № 14

 18 Ноември 2020
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, С В И К В А М Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 26.11.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния Проект! Д Н Е В Е Н Р Е Д

Кърджали получи дарение от Едирне

 13 Ноември 2020
Заместник ректорът и ръководител на международния отдел в Тракийския университет в Одрин, Турция  проф.д-р Мурат Тюркйълмаз и секретарят на университета Къванч Ада посетиха днес община Кърджали. Те проведоха среща с кмета на община Кърджали  д-р инж.Хасан Азис,  председателя на ОбС-Кърджали Юсеин Ахмед, зам.кмета Тунджай Шюкрю и секретаря на общината Себахтин Риза.

24 деца от социални центрове в община Кърджали получиха компютри и таблети

 13 Ноември 2020
24 деца, настанени в четирите центъра за настаняване от семеен тип в Кърджали, получиха дигитални устройства от община Кърджали. Осигурени са  4 лаптопа, 4 компютърни конфигурации, 2 мултифункционални устройства и  и 18 таблета. Устроиствата вече са в  Центровете и са в помощ при дистанционното обучение на децата.

Проект на наредба

 11 Ноември 2020
Проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали

Община Кърджали:Без популизъм по време на криза!

 11 Ноември 2020
От началото на  пандемията от COVID19, Общинска администрация  работи  отговорно, оперативно и  адекватно  за справяне с  предизвикателството като основната й цел е опазване здравето на хората. За последните месеци община Кърджали е направила 583 000лв. разходи от собствени приходи за  ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса – дезинфекционни дейности, осигуряване на дарения от лични предпазни средства и облекла  за общински и държавни учреждения, социални и болнични заведения, подпомагане на самотни и болни хора и др.

Наградите от двата конкурса на националните дни на детското изкуство "Вълшебния свят на Родопите" тръгнаха днес към своите получатели

 11 Ноември 2020
80 медали и грамоти  за І, ІІ, ІІІ място и специални награди, 21 грамоти за поощрение и  70 грамоти за учителите на наградените ученици тръгнаха днес към своите получатели.


СЪОБЩЕНИЕ -  11 Ноември 2020
Прессъобщение -  10 Ноември 2020СЪОБЩЕНИЕ -  06 Ноември 2020СЪОБЩЕНИЕ -  30 Октомври 2020

Прессъобщение -  26 Октомври 2020Всички новини

2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign