Проекти на община Кърджали
 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.
2008 - 2013 г.
2014 - 2016 г.
2016 г.

  Оперативни програми
"Региони в растеж" 2014-2020
"Околна среда" 2014-2020
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
"Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020
"Добро управление" 2014-2020
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Проекти съфинансирани от
Община Кърджали
Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

6600, гр. Кърджали,
ул. "Отец Паисий",
сграда на "Бизнес инкубатор"
ет. 2, офис №9

Телефони:
(0361) 2-16-51
(0361) 2-16-53,
(0361) 2-16-55,
(0361) 2-16-57
E-mail: ip_kj@mail.bg

   ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.

Оперативна програма "Региони в растеж"
Оперативна програма "Околна среда"
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Оперативна програма "Добро управление"
Програма за трансгранично сътрудничество (БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ)
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"
Програма за Морско дело и рибарство
Програма за развитие на селските райони
Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи