МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Януари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[04 Май 2012]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА


И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА


          В бюджета на Община Кърджали за 2012 година са заложени 24 000 лв. за подпомагане на  семейства и лица с репродуктивни проблеми. С Решение № 69 от 28.03.2012 г.  на Общински съвет-Кърджали  е приет Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

Съгласно Правилника ще се  финансират лица с безплодие,  лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан лапароскопски:

-  липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/;

-  едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза;

-  двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/;

-  едностранна непроходимост с контралатериална стеноза;

- двустранна интерстициална или истмична стеноза;

- състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS.

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: N97.4/.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кърджали през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Кърджали и данъчни задължения към държавата.

3.  Да са здравно осигурени;

4.  Да не са  поставени под запрещение или влязла в сила присъда;

5. Да са семейства или лица живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация;

6. Възрастта на жените кандидатстващи за финансиране по програмата да  съответства на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.

7. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи

8. Удостоверяването на необходимостта от извършване на дейности по асистирана репродукция се извършва с медицински документи, издадени от оторизирани за целта лечебни заведения:

- етапни епикризи; 

- медицински картони;

- стимулационни протоколи;

- удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях;

- извършени  манипулации.

9. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.Правилникът регламентира подпомагането на един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция", при положение, че не се финансира една и съща процедура.


           Кандидатите подават  заявление по образец в Информационния  център на Община Кърджали. 

            Лице за контакти: Нермин Мехмед – гл. експерт в Община Кърджали,   етаж 1, ст. 113,    тел. 0361/67387

Новината е посетена: 4463 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи