Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Ekoloji

 29 Mayıs 2008

Kırcaali Belediyesi Yönetim Kurulunun bugünkü oturumunda en tartışılan konulardan biri ekolojiydi. Gündemin üç noktası Kırcaali Belediyesinde çevre koruma standartlarıyla ilgiliydi.
Bir saatlik oturumun sonucunda müsteşarlar Atmosferin Kirlilik Oranını Azaltma Programının Uygulama Raporunu kabul ettiler ve Kırcaali Belediye Başkanını 2007 yılı programını güncelleştirmesi için görevlendirdiler. İlk teklif edilen proje kararına iki nokta daha eklendi ve bunun sonucunda bütün teklif oy birliği ile kabul edildi.
İlk ek “Ekoloji ve Avrupa Entegrasyonu” Bakanlık Komisyonu tarafından teklif edildi. Bu ekle Kırcaali Belediye Başkanı, Kırcaali’nin havası aşırı kirliliği karşısında, havanın ağır metallerden ve tozdan kirlenmesini durdurmak için zorunlu idari önlemler alınması istemiyle Çevre ve Su Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığını uyarması zorunluluğunu taşıyor.
İkinci ekle ise her 6 ayda bir havanın, toprağın, yer altı sularının vb. kalitesi hakkında rapor sunmasıdır.
Atmosferin Kalitesi Programı, Hava Kirliliği Kanunu nedeniyle yapılmıştır. Programdaki önlemler, hava kirliliğinin eksi tesirini azaltmak ve sağlıklı yaşam olanakları sunmak amacını gütmektedir.
Bu yılın Nisan ayında yapılan Hava Kirliliğini Değerlendirme ve Yönetme Program Kurulunun oturumunda ağır metaller oranı bakımından hava kalitesi standardına ulaşmadığı tespit edildi. 2007 yılında kurşun ve kadmiyum ortalama yıllık oranları, 2006 yılına kıyasla, kurşun 1.45 ve kadmiyum 2,7 kez artmıştır.
Kırcaali atmosferinde tespit edilen kirlilik yıllık ağır metal ve toz ortalama değerlerinin artması sebebiyle Havanın Kalitesini Arttırma Programının güncelleştirme isteğinin başlıca sebebidir.


 Ziyaretçi sayısı: 905


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign