Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Emirname №822/22.07.2010y.

 26 Temmuz 2010

İUY’nin 59. Maddesi, Planlama ve İmar Kanunu’nun 57. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendi, Kırcaali Belediye Arazilerine Taşınır Mülkler Koyma Usulleri ve Şartları Talimatnamesi’nin 20. Maddesi ve Kırcaali Belediyesinin Yetkili Komisyonu tarafından hazırlanan 28.07.2010 ve 19.07.2010 tarihli Denetim Protokolleri gereğince
AŞAĞIDA BELİRTİLEN EMRİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUM.

Kırcaali “Veselçane”2 Mahallesi apartmanların arasındaki belediye arazisine Belediye İdaresinin izni olmadan yerleştirilen ve sahibi Kırcaali, “Veselçane-2” Mahallesi №1-V, giriş B, ap. 27 adresinde yaşayan Diyan Petkov Dimitrov olan metal garajın gönüllü kaldırılmasını EMRADİYORUM.

Bu emrin yayınlanmasından 30 (otuz) gün içerisinde gönüllü uygulanmasını TAYİN EDİYORUM.
Gönüllü uygulama olmadığı takdirde 23.08.2010y. Tarihinde saat 10.00’da, Planlama ve İmar Kanunu’nun 57. Maddesinin 7. Fıkrası ve Kırcaali Belediye Arazilerine Taşınır Mülkler Koyma Usulleri ve Şartları Talimatnamesi’nin 20. Maddesi gereğince, yukarıda belirtilen belediye arazisini üzerine yerleştirilen mülkleri kaldırarak el konulmasıyla bu emir uygulanacaktır. Mal ve mülkleri kaldırma masrafları ise taşınır mülkün sahibi tarafından karşılanacaktır.

İşbu emirnamenin kopyası, emrin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşma ile belirlenen ve emri uygulayacak şirkete sunulsun.
İşbu emirnamenin kopyası, uygulanmasında yardımcı olmaları için Polis Müdürlüğüne sunulsun.

Emirname, İUY şartları ve koşulları altında, Kırcaali İdari Mahkemeye beyan edilmesinden 14 gün içerisinde istinaf edilebilir.
Bu emrin uygulama denetimi ile Kırcaali Belediye Başkanı Yardımcısı Nurcan Hüseyin’i yükümlendiriyorum.

GEREKÇELER:

Kırcaali Belediye yetkilerinin 28.07.2010 ve 19.07.2010 tarihli denetim raporlarında izinsiz olarak metal garajın belediye arazisine yerleştirildiği belli olmuştur. Denetim Raporunda bu garajın yerleştirildiği arazi belirtilmiştir.

Bu Emirnamenin idari kopyasına, 23.07.2010y. tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde metal garajın kaldırılması notu da ilave edilmiştir. Bu duyuru metal garajın kapılarına, Kırcaali Belediyesi ilan tablosuna ve Kırcaali Belediyesinin internet sitesine konulmuştur.
Kırcaali Belediye yetkilerinin 28.07.2010 ve 19.07.2010 tarihli denetim raporlarından belirlenen 30 (otuz) gün süresi içerisinde bu metal garaj belediye arazisinden kaldırılmadığı ve hâlâ Diyan Petkov Dimitrov tarafından yasa dışı kullanıldığı belli olmuştur.
Bu protokollere dayanarak belediye arazisinin yasa dışı kullanılmaya devam edildiği kanısındayım. Bundan dolayı da işbu emirnamede belirtilen emirlere harfiyen uyularak metal garajın belediye arazisinden kaldırılması için yasal süreci başlatıyorum.

Kırcaali Belediye Başkanı:
/Müh. Hasan Azis/


 Ziyaretçi sayısı: 923


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign