Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Kat Mülkiyeti Kayıtları Yıl Sonuna Kadar Yapılacak

 17 Eylül 2010

Bugüne kadar Kırcaali Belediyesinde kat mülkiyeti rejiminde olan binaların kütüğe kayıt dilekçeleri 274 tanedir. Bu da, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartman yöneticisi seçilmesi gereken binaların %40’ıdır.
Bu Yasa, 1.05.2009 yılında yürürlüğe girdi, kayıt süresi ise iki kez uzatıldı. Kasım 2009 yerine süre 31 Ocak 2010’a, sonra da beş ay daha uzatıldı. Kat mülkiyeti rejiminde bulunan binalarının kamu sicilini oluşturma Emirnamesi No3’ün 5. Maddesi uyarınca, dilekçe verme süresi 30 Haziran 2010’da sona erdi. Kat mülkiyeti rejiminde bulunan bina sakinlerinin inisiyatifsizliği yüzünden bugüne kadar apartman yöneticisi seçmeyen binalar için bunu gerçekleştirmek üzere belediye başkanının emirnamesi ile süre bu yılsonuna kadar uzatılmıştır.
Bu süre içinde de Kat Mülkiyeti Yasası uygulanıp dilekçe verilmediği takdirde sadece apartman yöneticileri değil, her mülk sahibi cezaya tabi tutulacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ceza 300’den 1000 Leva’ya, yasalara uymayan mülk sahipleri ise 20’den 100 Leva’ya kadar para cezası alacaklar.
Kırcaali Belediyesi Kat Mülkiyeti Komisyonu’na göre, belediye idaresi tarafından birkaç kez gerçekleştirilen bilgi kampanyalarına rağmen, vatandaşlar Kat Mülkiyeti Yasası’nın verdiği hak ve görevlerini bilmiyorlar. Kat mülkiyeti rejiminde bulunan binaların kayıtları için gerekli dilekçe örnekleri ve kayıt kartları, belediye binasının birinci katında bulunan Bilgi Merkezi’nden veya belediyenin internet sitesinden alınabilir.
Seçilen Apartman Yönetim Kurulu’nun doldurması gereken üç belge vardır. Bunlar, bina hakkında bilgiler içeren kayıt kartı, belediye başkanına dilekçe ve mülk sahipleri arasında gerçekleştirilen genel Toplantı Tutanağıdır.


 Ziyaretçi sayısı: 679


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign