Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

“Değişim Desteği” Projesi Sona Erdi

 28 Eylül 2010

Kırcaali Belediyesinde gerçekleştirilen “Değişim Desteği“ Projesinin başlıca amacı yaşlı ve özürlü çocuklara normal yaşam ortamları sağlamak oldu. Proje geçen yıl Ekim ayında başlamıştı, bugün ise Kırcaali Belediyesi projenin tamamlanmasından dolayı basın toplantısı düzenledi. “Değişim Desteği” Projesi, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programının BG051PO001/5.2-01 “Özürlü ve Yalnız Yaşayan Kişilere Bağımsız ve Onurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Aile Ortamında Bakım – “Sosyal Asistan” ve “Ev Yardımcısı” Faaliyetleri – 2. Aşama” Mali Destek Şeması tarafından finanse edildi.
Bugünkü basın toplantısı konukları projeyi gerçekleştiren “ev yardımcıları” ve “sosyal asistanları, hizmet gören yaşlı ve özürlü kimseler, bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri oldu.
Projenin koordinatörü Vasilka Grigorova, son on iki ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri sundu ve “sosyal asistan” hizmetinden 29, “ev yardımcısı” hizmetinden ise 39 kişi yararlandığını belirtti. Hizmetten yararlanan herkes için özel plan hazırlanmış ev yardımcıları ile sosyal asistanlar ise eğitim görmüşlerdir.
Proje başkanı Vasilka Grigorova’ya göre ekip için en önemlisi bu proje ile elde edilen deneyimdir, böylelikle gelecekte sosyal hizmetler sunmada daha başarılı olacaklarını düşünüyor. Evlere giderek hizmette bulunmak, insanların alışılagelmiş yabancı kişilerden tedirginlik duyma hissini de yok etti.
Hizmetten yararlanan kimseler de, sosyal asistan ve ev yardımcısı kişiler de bugün projeden memnuniyetlerini dile getirdiler. Hepsi, hizmetlerden yararlanmak için ödenilen ücret konusunda değişiklikler olması fikrinde birleştiler ve projenin devam etmediğinden dolayı üzüntülerini dile getirdiler. Projenin devamı anca hükümet dışı organizasyonlar tarafından gerçekleştirilebilir, fakat böyle bir projeyi gerçekleştirmek belediyemizde bulunan kurum ve kuruluşlar için kısıtlı maddi gelirlerinden dolayı neredeyse imkansızdır.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 622


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign