Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Belediye Başkanı Azis, “Köprü: Kültürler Kavşağı” Projesinin Anlaşmasını İmzaladı

 09 Ağustos 2011

Bugün Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, “Bölge Gelişimi” Operasyonel Programı “Yenilikçi Kültür Faaliyetlerini Destekleme ve Yaygınlaştırma” BG161PO001/1.1-10/2010 Mali Destek Şeması tarafından finanse edilecek olan “Köprü: Kültürler Kavşağı” Projesinin BG161PO001/1.1-10/2010/033 anlaşmasını imzaladı. Projenin toplam değeri 418 152 Leva’dır, bunlardan 393 307.60 Leva’sı “Bölge Gelişimi” Operasyonel Programı mali desteğidir. Projeyi gerçekleştirecek genel kurum Kırcaali Belediyesi’dir, partneri ise “KRIG Sanat Merkezi’dir. Projeyi gerçekleştirme süresi 24 aydır.
Proje dahilinde iki gruba ayrılan birkaç çeşit faaliyeti içeren Yenilikçi Kültür Faaliyeti’nin gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Bu etkinliklerin bazıları sanat ve seyirci arasında yeni bir iletişim kurulmasını sağlayacak, diğerleri ise kültür gelişmelerini, kültür uygulamalarını ve seyirci gelişimi konularını ele alacak.
İlk gruba “Sanat Günleri” dahil edilmiştir: “Ben ve Şehrim” Fotoğrafçılık Günü, Müzik Günü, Masallar Günü; Fotoğraf Workshop’u; “Köprü” Hafta Sonu Festivali; “Eski Kırcaali” Açık Hava Sergisi. İkinci gruba ise çok kültürlülük hafızasının araştırılması; bölgenin şarkı ve müziğini içeren “Müzik Günü” reklam ve bilgi kataloğonu hazırlamak ve yayınlamak yer almakta.
Proje dahilinde, yenilikçi kültür faaliyetlerini ve gelecekteki benzeri faaliyetleri düzenlenmesinde yardımcı olacak gerekli ekipmanlar alınacaktır (ses, aydınlatma ve video aygıtları, multimedya, ekranlar, vitrinler vb.).


 Ziyaretçi sayısı: 719


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign