Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Basın Açıklaması

 25 Ekim 2011

Bugünkü yerel gazete ve medyaların İnternet sitelerinde yayınlanan, 24.10.2011y. tarihinde Kırcaali Belediye İdaresinin çalışmaları ile ilgili GERB Siyasi Partisinin Millet Vekili ve İl Koordinatörü Tsveta Karayançeva’nın suçlamalarına karşın Kırcaali Belediyesi şunları beyan eder:
24.10.2011y. tarihinde Kırcaali Belediye binasında, Seçim Yasasının 242. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince kurulan özel komisyon tarafından seçim belgeleri kabul edildi. Bu belgelerin kabulu 13.30’a kadar sürdü ve saat 15.00’ten sonra Bilgi Merkezinin çalışmaları başlatıldı. İskân Kayıt ve İdare Hizmetleri Dairesi de çalışmış, 24.10.2011y. tarihinde saat 13.00’ten sonra vatandaşlara hizmet vermiştir.
Malesef Komisyo’na huzurlu çalışma ortamı sağlamak ve güvenlik önlemlerini almak, yani belediye binasına içine çalışanları dışında kişileri bırakmama amacıyla Kırcaali Belediyesi saat 13.00’e kadar vatndaşlara kapalı kaldı. Bu rahatsızlıktan dolayı da Kırcaali Belediyesi tüm vatandaşlardan özür diler.
Kırcaali Belediye yönetimi, kamu huzurunda beyan edilmeyen birkaç gerçeği daha açılama gereği duyuyor.
BSK’nun №224/18.10.-2011y. Kararı ve Kırcaali Belediye Başkanının №1022/19.10.2011y. Emirnamesi gereğince, Belediye Seçim Komisyonu oy kağıtlarını, mühürleri, belge örneklerini vb. Seçim kağıtlarını oda No303 ve Bilgi Merkezi’nde muhafaza edilmekte.
Bu odalar BSM tarafından mühürlenip Polis Müdürlüğü görevlileri tarafından korunuyor. Bu odalara sadece Belediye Seçim Komisyonu üyeleri girebilir. Belediyenim Bilgi Merkezindeki oy kağıtları 24.10.2011y. tarihinde saat 14.50’de başka yere değiştirildi.
Millet Vekili Tsveta Kayarançeva’nın, 242.Maddenin 7. Fıkrası gereğince seçilen Komisyonuna / 7 üyeden oluşuyor; bunlardan altısı siyasi parti temsilcisi, birisi Kırcaali Belediyesi temsilcisi/ SK tarafından verilen oy kağıtdı çuvallarının muhafaza edildiği odanın kamerayla izlenmesi isteği ile ilgili şunlar belirtilmeli: 23.10.2011y. tarihinde saat 21.00’de Kırcaali Belediyesinde Belediye Seçim Komsiyonu №290/23.10.2011y. Kararı alındı. Yani bu Kararın alınma günü ve saati, oy kağıtlarının Kırcaali Belediyesine getirilmeye başladığı zaman ve tarihiyle aynıdır.
Bu Karar gereğince Kırcaali belediye başkanı Kırcaali belediye binasında oy kağıtlarının muhafaza edileceği odaya hemen Sinyal ve Gözlem Teçhizatları, kamera yerleştirmesi ve odanın kilidini değiştirmesi gerekiyor.
Berlediye Başkanının, bu Kararı gerçekleştirme imkanı olmamıştır, ayrıca bunun yasal olmayacağını da düşünmüştür, çünkü Seçim Yasası gereğince seçim belgelerinin muhafaza edileceği oda, belediye başkanı tarafından seçim gününden üç gün önce belirlenir ve bu da №1020/19.10.2011y. Kararı ile yapılmıştır.
Kırcaali Belediye Yönetimi, Sayın Karayançeva’nın “güven duymadığı” belediye idaresi çalışanlarının ne oy kağıtlarına, ne de muhafaza edilecek odaya dokunmadıklarını ve erişme imkanları olmadığını da belirtir. SeçimYasası gereğince Seçim Komisyonundan 242. Maddenin 7. Fıkrası gereğince kurulan Komisyon seçim belgelerini aldıktan sonra odayı mühürleyip anahtarı kendileri muhafaza ediyorlar.
Merkez Seçim Komisyonunun №1098/6.10.2011y. kararı ile Seçim Komisyonunun seçim belgelerinin 242. Maddenin 7. Mısrası gereğince kurulan Komisyonuna paketleme ve verme usul ve şekilleri belirtildiğini de vurgularız. Bu Karar’da belediye idarelerinin hiçbir şekilde SGT ile kamera yerleştirilmesi gerektiğini belirtilmemiştir.
Kırcaali Belediyesi vatandaşları şunu da bilmeliler ki, oylarının muhafazasını garantilemek için belediye başkanı24.10.2011y. tarihli mektubuyla Polis Müdürlüğünden, 23 Ekim’den itibaren gerçekleştirilen seçim kağıtlarının muhafaza edileceği oda ve Belediye Seçim Komisyonunun seçim protokollerini Merkez Seçim Komisyonuna verilme zamanına kadar bu oda için 24 saat gözetim talebinde bulundu.
Ayrıca Kırcaali Belediyesi, Yerel Seçim Komisyonu üyelerine, Belediye Seçim Komisyonu üyelerine ve Polis Müdürlüğüne ve çalışanlarına, Seçim Yasasının gerektirdiği koşullar dahilinde seçim gününde olabildiğince en iyi organizasyonu sağladıklarından dolayı teşekkür eder.
Tüm siyasi parti temsilcilerini ve Kırcaali belediyesi vatandaşlarını, Kırcaali Belediyesinin Bulgaristan Cumhuriyeti tasaları gereğince görevlerini yerine getirdiğini ve getireceğini temin eder.


 Ziyaretçi sayısı: 718


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign