Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Basın Duyurusu

 30 Aralık 2011

Aralık ayında Kırcaali Belediyesi, “İdari Kapasite” Operasyonel Programı BG051PO002/10/1.3-04 bütçe yönü 1.3 “Politika Geliştirme ve Gerçekleştirmesinde Etkin Koordinasyon ve İş Birlikleri” alt öncelik tarafından finanse edilen “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetiminde Kırcaali Belediyesindeki İlgili Kişiler Arasında Etkin Etkileşim” Projesi A-10-13-22 Mali Destek Anlaşmasının uygulamasına geçti. Anlaşmanın toplam değeri 293 566 Leva’dır, bunlardan %100’ü hibedir.
Projenin başlıca amacı belediye politikalarının şeffaf oluşumu, etkin gerçekleştirme ve etkin denetimdir. Projenin özel amaçları:
• Kırcaali belediye idaresinin faaaliyetlerini geliştirerek sosyal ve mali gelişimi sağlayacak etkin politikalar gerçekleştirmek.
• Belediye politikaları oluşturma, uygulama ve denetimini gerçekleştirmek için sivil toplum kurumlarıyla partnerliği geliştirmek.
• Stratejik planlama alanında 80 ilgili kişinin kapasitesini arttırmak.

Proje dahilinde 2006-2010 yılları arası Kırcaali Belediyesi Gelişim Planı ara değerlendirmesi, 2005-2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi mali durumu analizi, 2005-2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesindeki sosyal ve kültür alanındaki durumu analizi, 2005-2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesindeki demografik sürecinin analizi ve Kırcaali Belediyesinin SWOT analizi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda politikaların uygulamasını denetleme ve politika danışmanlığı modelleri geliştirilecek. Proje 18 ay zaman zarfında gerçekleştirilecek.
“Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetiminde Kırcaali Belediyesindeki İlgili Kişiler Arasında Etkin Etkileşim” Projesi, “İdari Kapasite” Operasyonel Programı ile Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.


 Ziyaretçi sayısı: 746


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign