Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET №6

 14 Şubat 2012

Yerel Yönetim ve İdare Yasasının 23. Maddenin 4. Mısrası gereğince,

20.02.2012y. /Pazaretesi/ saat 9.30’da “Biznes İnkubator” büyük salonunda aşağıdaki gündemde gerçekleştirilecek olan oturum DÜZENLENECEK.

Gündem:
1. Belediye Mülklerinin 2011 Yılı Yönetim Programını gerçekleştirme raporunun kabulü.

2. Belediye Mülklerinin 2012 Yılı Yönetim Programını tartışma ve kabulü.

3. 2011 Yılı Özelleştirme Planını gerçekleştirme raporu ve özelleştirme sonrasında denetim raporunun kabulü.

4. 2012 Yılı Özelleştirme Planının kabulü.

5. Kırcaali Belediyesi 2012 Yılı Belediye Arazi Fonu Yönetim Programının kabulü.

6. Kırcaali Belediyesinin 2011 Yılı Bütçesinin gerçekleştirme raporunun kabulü.

7. Kırcaali Belediyesi 2012 Yılı Bütçesinin tartışılması ve kabulü.

8. Kırcaali Belediye Meclisinin № 60/27.04.2010 Kararını düzeltme.

9. “Bölge Gelişimi 2007 – 2013” Operasyonel Programı proje önerisine ek maddi destekte bulunma onayı.

10. “Bölge Gelişimi 2007 – 2013” Operasyonel Programı tarafından finanse edilen “Köprü- Kültürler Kavşağı” BG161PO001/1.1-10/2010/033 maddi destek anlaşması için avans ödeme emirnamesinin imzalamanması onayı.

11. “Bölge Gelişimi 2007 – 2013” Operasyonel Programı tarafından finanse edilen “Kırcaali’nin Yeniden Yapılanması ve Kalkınması için entegre Bir Plan Hazırlanması” BG161PO001/1.4-07/2010/017 maddi destek anlaşması için avans ödeme emirnamesinin imzalamanması onayı.
12. Kırcaali Belediyesinin “Bölge Gelişimi 2007 – 2013” Operasyonel Programına sunulan proje önerisinde partner olarak katılmasının onayı.
13. Kırcaali Belediye İdaresi yapısında değişiklikler ve ilaveler.
14. Kırcaali Belediyesi muhtarlarının aylıklarının ve yıllık izinlerinin belirlenmesi.
15. Kırcaali “Dr. Atanas Dafovski Hastanesi” AŞ Genel Toplantısınna Kırcaali Belediyesi temsilcisi belirleme.
16. Ağır hastalar için maddi destek.

Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı: .....................
/R. Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 587


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign