Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

İn Vitro Fertilizasyon (İVF) Bilgisi

 04 Mayıs 2012

Kırcaali Belediyesinin 2012 yılı bütçesinde çocuk sahibi olamayan aile ve kişileri desteklemek amacıyla 24 000 Leva ayrılmıştır. Kırcaali Belediye Meclisinin No69 / 28.03.2012 tarihli kararıyla Kırcaali Belediyesinde yaşayan ve çocuk sahibi olamayan ile ve kişileri İn Vitro Fertilizasyon /Tüp Bebek/ Prosedürlerine Maddi destek Yönetmeliği kabul etmiştir.

Bu Yönetmelik gereğince İVF yöntemi ile tedavi edilebilecek ve aşağıda belirtilen teşhisleri konulmuş kişilerin tedavisi finanse edilecektir:

1.Konvansyonel tanı yöntemleriyle etiyolojisi açıklanamayan kısırlık.
2.Adnekseli etkileyen ve kısırlıkla ilgili endomitriozis.
3.Laparaskopiyle kanıtlanmış kadında tubal kısırlık /ICD-X N97.1/:
-İki taraflı fallop tüplerinin eksikliği /cerrahi müdahale ile/;
-Tek taraflı kontralateral öklüzyon eksikliği veya darlık;
-Fallop tüplerinin ikili tıkanması /sterilizasyon sonrası dâhil/;
-Kontralateral darlığı tek taraflı tıkanıklık;
-İntrauterin gebeliğin oluşmaması koşulu ile plastik cerahhi müdahaleden en az 12 ay süre sonrasında fallop tüplerinin durumu.
4.Ovülasyon poratsi LUFS eksikliği ile ilgili kadınlarda kısırlık.
5.Erkek faktörü ile ilgili kısırlık /ICD-X: N97.4/.

Adaylar şu koşullara tabi tutulacak:
1.Son üç yıl içinde Kırcaali belediyesinde iskân adresi olan Bulgaristan vatandaşları. Resmi nikâhı olmayan ailelerden sorunu olan tarafın bu koşula uyması.
2.Kırcaali Belediyesine ve devlete vergi borçları olmaması.
3.Sağlık sigortalarının olması.
4.Vesayet veya hüküm altında olmamaları.
5.Aile veya birlikte yaşadıklarına dair nikah cüzdanı veya birlikte yaşadıklarına dair deklarasyon.
6.Program tarafından finanse edilmek için adaylığını koyan kadınların yaşı, Sağlık Bakanlığının İVF ile ilgili 20.03.2007y. tarihli 28. Nolu Yönetmeliğinde belirtilene uymalı.
7.Sadece ART, IVF veya ICSI yöntemleri ile tedavi olunabilecek kısırlığın /kadın veya erkek farketmeksizin/ kanıtlanmış olması. Sağlık raporlarıyla kanıtlanılması.
8.Prosedürlerin gerekliliği, yetkili sağlık merkezlerinin çıkarttığı raporlar ile kanıtlanılır:
-Aşama epikrizleri;
-Tıbbi kayıtlar;
-Stimülasyon protokolleri;
-Hastanın kliniklerinde tedavi gördüğüne dair belgeler;
-Yapılan tedavi belgeleri.
9.Gerek duyulduğunda Komisyon sağlık merkezlerinden ek bilgi ve belgeler de talep edebilir.

Yönetmelik bir yıl içerisinde bir tedavi desteği öngörüyor ve aynı prosedürün olmaması koşuluyla “İVF Fonu” merkezinin maddi desteği hakkını kısıtlamıyor.

Maddi destek için adaylar Kırcaali Belediyesi Bilgi Merkezine dilekçe sunmaları gerekiyor.

Daha fazla bilgi: Kırcaali Belediyesi Genel Uzmanı Nermin Mehmet, 1. Kat, oda No113, tel. 0361/67387


 Ziyaretçi sayısı: 731


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign