Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET

 15 Mayıs 2012

“Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesinin ekibi, ilgili kamu kuruluşlarını, sendika ve işverenler organizasyonlarının temsilcilerini, 21 Mayıs 2012y. saat 16.30’da Kırcaali Biznesinkubator No5 salonunda gerçekleştirilecek olan görüşmeye davet ediyor.
Bu çalıştay, BG051PO002/10/1.3-04 bütçe kolu “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesinin “Belediye Politikalarının Oluşturulması” eğitim bölümünün hazırlığı ile ilgilidir.
Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Evrupa Birliğinin ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.


 Ziyaretçi sayısı: 808


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign