Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Basın Duyurusu

 16 Mayıs 2012

Mayıs ayında Kırcaali Belediyesi, BG051PO002/10/1.3-04 bütçe kolu “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesinin “Belediye Politikalarının Oluşturulması” eğitim bölümünün hazırlıklarını başlattı.
Bu eğitimin amacı, belediye politikaları ve stratejik planlama anında tüm ilgili tarafların 80 temsilcisinin bilgi ve deneyimlerini artırmaktır.
Belediye politikalarının oluşumunda ve uygulamasında ilgili taraflar şunlardır: belediye idaresi, Belediye Meclisi ve kamu kuruluşları / kamu kurumları, sendikalar ve işverenler birlikleri/. Projenin ekibi Kırcaali Belediye Meclisinin 41 üyesini katılmaları için davet etti. Aynı zamanda eğitime 29 Kırcaali Belediyesi çalışanı ve 10 kamu kuruluşlarının temsilcisi katılması bekleniliyor.
“Belediye Politikaları Oluşturma” Eğitim Modülü, ilgili taraflar temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini artıracak ve aralarında partnerlikler oluşturacaktır. Böylelikle bu faaliyet projenin iki özel amacını yerine getirmiş olacak:
• Belediye politikalarını oluşturmak, uygulamak ve denetlemek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini genişletmek.
• Stratejik planlama alanında ilgili tarafların 80 temsilcisinin kapasitesini artırmak.

Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliğinin ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.


 Ziyaretçi sayısı: 730


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign