Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET

 22 Mayıs 2012

Kırcaali Belediyesindeki
Sivil Toplum Kuruluşlarına

DAVET

Değerli Baylar ve Bayanlar,

Aralık 2011 yılından bu yana Kırcaali Belediyesi, BG051PO002/10/1.3-04 bütçe kolu “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesini gerçekleştirmekte. Projenin başlıca amacı belediye politikalarını şeffaf oluşturma, etkili uygulama ve denetimi oluşturmak için uygun koşulları yaratmaktır.
Proje amaçlarının gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerden biri, 41 belediye meclisi üyesi, 29 belediye çalışanı ve 10 sivil toplum kuruluşu temsilcisi önünde üç günlük “Belediye Politikaları oluşturma” eğitimidir. “Stratejik Planlama”, “Analiz ve Araştırmalar” ile “Etkilerin değerlendirilmesi” konularından oluşan “Belediye Politikalarının oluşturulması” konulu eğitime Sizleri davet ediyoruz.
Eğitimin iyi organizasyonu ve taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla kayıt formunu dikkatli okuyup doldurmanız rica ediliyor.

Ekler:
1. Kayıt talimatları
2. Kayıt Formu
3. / Kayıt formunu ve talimatlarını Kırcaali belediye sitesinin “Duyurular, İhaleler, Müsabakalar” bölümünde bulabilirsiniz/

“Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesi ekibi.

Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliğinin ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.


 Ziyaretçi sayısı: 778


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign