Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET № 13

 05 Eylül 2012

Davet No 13

Yarel Yönetim ve İdare Yasasının 23. Maddesinin 4. Fıkrası Gereğince

14.09.2012y. tarihi /Cuma/, saat 09.30’da, Biznesinkubator salonunda ve aşağıdaki gündem konuları ile gerçekleştirilecek olan oturumu DÜZENLİYORUM.

GÜNDEM:
1. Kırcaali Belediye Meclisi Organizasyon ve Faaliyet Yönetmeliği, komisyon ve belediye idaresi ile etkileşim değişiklikleri.
2. Kırcaali Belediye İdaresi yapısında değişiklikler.
3. Kırcaali Belediyesi Kamu Denetçisi adaylarını seçme komisyonu oluşturmak.
4. 2012 yılının ilk yarısı için Kırcaali Belediyesi Bütçesi’nin gerçekleştirme bilgisi.
5. Çöpleri toplama, taşıma, imha etme hizmetleri ve kamuya açık alanlarda temizliği koruma faaliyetlerinden oluşan “Titan Cleaner” Şirketi’nin görevleri hakkında bilgi.
6. Kırcaali Belediyesi ve muhtarlıklarındaki mezarlıkların yönetim ve kullanım kuşulları Yönetmelik’ini yürürlükten kaldırmak ve yenisini kabul etmek; yeni “Kırcaali Belediyesi “Ritüel Faaliyetler”OP Hizmetlerini Yeniden Adlandırma ve Fiyat Değişikliği” kabul etmek.
7. 2012/2013 eğiyim yılında yetersiz sayılı ve birleştirilmiş sınıfları belirlemek ve ek maddi destek sağlamak.
8. “2007-2013y. İdari Kapasite” Operasyonel Programı mali desteği ile gerçekleştirilen, № А-10-13-22 Hibe Anlaşması “Belediye Politikaları Oluşturmak, Gerçekleştirmek ve Denetimi için Kırcaali Belediyesinde İlgili Kişiler Arasında Etkili Etkileşim” Projesi dahilinde hazırlanan 2007-2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Gelişim Planı’nın Ara Değerlendirmesi sonuçlarının raporunu onaylamak.
9. “Kırcaali’nin Kentsel Dönüşüm ve Kalkınma Entegre Planını Hazırlama” BG161PO001/1.4-07/2010/017 Hibe Anlaşması dahilinde gerçekleştirilecek olan Kırcaali’nin Kentsel Dönüşüm ve Kalkınma Entegre Planınındaki etkileşim bölgelerini belirlemek.
10. Kırcaali Belediyesi 2012y. Belediye Arazileri Yönetimi Programı’na ilaveler.
11. Kırcaali Belediyesi 2012y. Belediye Mülkelri Yönetimi Programı’na ilaveler.
12. 2012y. Belediye Mülkelri Yönetimi Programı’nda yer alan Kırcaali Belediyesi arazi fonundaki arsaların piyasa değerinin belirlenmesi.
13. “Ahtopol” tatil merkezinin bir kısmını kapatma teklifi ve ihale ile prefabrike binaların satışına izin verme.
14. Kırcali Ayrıntılı Yerleşim Planının 81. Mahallesinde,“Georgi Kondolov” sokağında bulunan ve 40909.110.296 No’luVIII. düzenli belediye arazisi ile Rumen Todorov Lazarov’un sahibi olduğu Kırcaali Kadastro Haritasında 40909.110.229 No’lu arazinin değiştirilmesine izin verme ve piyasa değerlerinin belirlenmesi.
15. Kırcali Ayrıntılı Yerleşim Planının 81. Mahallesinde,“Georgi Kondolov” sokağında bulunan ve 40909.110.293 No’luVIII. düzenli belediye arazisi ile 4/5’nün Penka Dimova Hristova- Tançeva ve 1/5 ‘nin Vasilka Nikolova Radeva sahibi olduğu Kırcaali Kadastro Haritasında 40909.110.226 No’lu arazinin değiştirilmesine izin verme ve piyasa değerlerinin belirlenmesi.
16. Kırcaali Belediyesi, Çereğitsa köyü muhtarlık binasında bulunan dükkandan oluşan kamu belediye mülkünün kiralama onayı.
17. Kırcaali Kadastro Haritasında №40909.27.365 ile yer alan düzensiz arazinin Ayrıntılı Yerleşim Planı – İnşaat Planı’nı onaylama.
18. “Kırcaali Şehri VIII Ana Kolektöre Atık Suları Arıtma Tesisine kadar Taşıma Borusu ve Atık Suları Arıtma Tesisine 20kv elektrik şletkeni” için Ayrıntılı İmar Planı – Arsa Planı’nı onaylama.
19. Kırcaali şehir planına uygun olarak Optik Kablo Ağı /CORE-2/ için Özel Planın onaylanması. Kırcaali şehir planına uygun olarak Optik Kablo Ağı /CORE-2/ yatırım projesi. Belediye arazilerinden geçecek olan Kırcaali şehir planına uygun olarak Optik Kablo Ağı /CORE-2/ geçiş izni vermek.
20. Tedavileri için ağır hastalara maddi destek sağlamak.
21. Sorular.

Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı:
/R. Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 813


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign