Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Belediye Meclisi, Yılın İlk Yarısında Bütçe Harcamalarının Raporunu Kabul Etti

 14 Eylül 2012

Kırcaali Belediye Meclisi’nin bugünkü oturumun başında gündeminde belirlenen üç nokta düştü. Bu üç nokta belediye idaresi yapısı değişikliği; “Titan Cleaner” Şirketi’nin çöp toplama, nakliyatı ve depolaması, kamuya açık alanların temizliği ile ilgili faaliyet raporu; Kırcaali ve Kırcaali belediyesindeki mezarlıkları yönetme ve kullanma yeni Yönetmelik’in kabulü ile ilgilidir. Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in belirttiklerine göre, bu üç nokta hakkında tartışılacak ve belirlenecek yönler vardır.
2012 yılının ilk yarısı için Kırcaali Belediyesi Bütçe harcamaları raporunun kabulü ise tartışmalar yarattı.
GERB belediye meclisi üyelerinden Ognyan İvanov’a göre, Bulgaristan’daki disiplinsiz ilk beş belediye arasında yer almasını sağlayan 9 700 000 Leva değerindeki belediye borçları kaygılar uyandırıyor.
Cevap olarak Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, İgnatov’un konuşmasını toplumu yanıltmaya amaçlı olup siyasi bir konuşma olarak nitelendirdi. Belediye Başkanı, belediye yönetiminin kısıtlayıcı maliye politikası sayesinde borçların azaldığını belirtti. 30 Haziran tarihine kadar bütçenin gelir kısmı 17 856 218 Leva olup, bu da yıllık planın %45.54 değerindedir.
HÖH belediye meclisi grubundan Elvan Gürkaş, belediye idaresi çalışmaları eleştirilerinin kasti olarak eleştirilmemesini istedi ve Kırcaali Belediyesi’nin ülke genelinde Avrupa programları dahilinde gerçekleştirilen projeler konusunda çok iyi verilere sahip olduğunun altını çizdi.
BSP grubundan Milan Milanov, belediye idaresinden beklenilen ve bütçe açığının da azalacağı bir satışın da gerçekleştirileceği yıl sonunda borçların 2-3 milyonla azaltılması niyetini umut vaat edici olarak nitelendirdi.
Böylelikle 2012 yılının ilk yarısı bütçe harcamaları raporu, GERB belediye meclisi üyelerinin desteği olmadan da kabul edildi.
Toplam 41 belediye meclisi üyesinden 35’inin yer aldığı Belediye Meclisi’nin bugünkü oturumu yaklaşık iki saat sürdü. Yapılan 2007-2010 yılları arasında Kırcaali Şehri Gelişim Planı ara değerlendirme raporu da kabul edilip, Kentsel Yenilenme ve Gelişme Entegre Planı etki bölgeleri de belirlendi. Belediye Meclisi üyelerinin oyladıkları diğer noktalar arasında Kırcaali arıtma tesisatına boru hattı geçirme planı ve şehir planına göre özel CORE-2 optik ağ geçirme planı oldu.
Kırcaali Kamu Denetçisi adaylarını seçecek 7 kişilik geçici Komisyon da oluşturuldu. Şimdiki kamu denetçisinin görevi bu ay sona ermekte.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 671


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign