Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Bölge ve Yasama Yönetimi Mali Konuları ve Belediye Borçlarını Tartıştılar

 24 Eylül 2012

Bugün saat 11.00’de Kırcaali’de Diyalog Günü’nün açılışı gerçekleştirildi. Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği tarafından organize edilen bu yılki Diyalog Günü’nde yerel yönetim sıfatında belediye yönetimi ve yasama yönetimi adından 41. Millet Meclisi Kırcaali seçim bölgesinden milletvekili olan Tsveta Karayançeva arasında gerçekleştirildi.
“2013 Yılında Belediyelerin Gelişim Ortamlarını İyileştirmek” konusu, bölge mali konuları, 2013 yılı bütçe hazırlığı ve su sektörü ile bağlantısı olan ilgili kişileri biznesinkubator salonunda bir araya getirdi.
Belediye idaresi tarafından gündemin ilk konusu olan bölgesel mali konuları ve onlara bağlı olan inisiyatifler hakkında arabulucu görevini Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis üstlendi. Sayın Azis, devlet bütçesi ile belediye bütçesi olmak üzere iki yasanın geri çekilmesinden sonra 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni Kamu Maliyesi Kanunu’nun da belediyeleri ilgilendiren başlıca değişiklikleri tanıttı. Yaptığı açıklamada Belediye Başkanı yeni Yasa’nın belediyelere yönelik olumlu değişiklikleri, yeniden ele alınması ve açıklanması gereken değişiklikleri ve kabul edilemeyen yönlerini ele aldı.
Müh. Azis’in açıklamalarından sonra Belediye Meclisi Başkanı Raif Mustafa, üç soru sordu, bunlardan ikisi Millet Vekili Tsveta Karayançeva’ya yöneltildi. Sorular, HÖH dışında belediyelerin borçları konusundaki bütçe çerçevelerini halka açıklamada diğer belediye meclisi grupları üyelerinin az katılımı ve bununla ilgili hükümetin tutumu, Avrupa Programları tarafından gerçekleştirilen projelerde yüksek ek maddi destek oranı hakkında oldu.
Raif Mustafa, Millet Vekili Karayançeva’ya devletin belediye borçlarının bir miktarını, Avrupa projelerinin gerçekleşmesinde ek maddi desteğinin yine devlet tarafından üstlenip üstlenemeyeceğini sordu. Cevap olarak Millet Vekili şunları söyledi: “Devlet belediye borçlarının bir kısmını üstlenemez, çünkü kendisi de borçlarını kapatmakta güçlük çekiyor”. Bu yönde Sayın Karayançeva, yeni Kamu Özel Ortaklığı Kanunu ile çalışılması ve onun aracılığı ile rezervler aranmasını önerdi. Karayançeva’ya göre, Avrupa projelerine ek maddi destek sorununun çözümü devlet tarafından üstlenilmesi değil, belediyelerin finanse etmekte güçlükler çekmemesi için “daha küçük ve daha yararlı şeylere önem verilmesi”dir.
Belediye borçları ve devletin bu borçları olası üstlenme sorusu hakkında Diyalog Günü sunucusu olan Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis de söz aldı. Belirttiklerine göre belediyeler tarafından yapılan borçlar, sadece belediyelerin sorumluluğu değil, örneğin azaltılan devlet destekleri miktarı gibi bazı devlete ait sorumluluklar da vardır. Müh. Azis: “Sarmaye harcamaları bakımından hibe ödemeleri belediyeleri bölgedeki halk karşısında önceden belirlenmeyen sorumluluklar almasına sebep oldu. Bu iki yön sonucunda bizler sıfır yatırımlı bir yıla yönelme varyantını seçme durumunda kalacağız” dedi.
Millet Vekili Tsveta Karayançeva’ya, çözülmesinde destekleri istenildiği daha birçok soru yöneltildi.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 701


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign