Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Ulusal Çocuk Sanatı Günleri

 25 Eylül 2012

Birleşmiş Çocuk Merkezi
Kırcaali 6600, “Polkovnik Dervingov”1 Sokağı, tel./faks: 0361 62324

EĞİTİM, GENÇLER VE BİLİM BAKANLIĞI
KIRCAALİ BÖLGE EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ
KIRCAALİ BELEDİYESİ
KIRCAALİ BİRLEŞMİŞ ÇOCUK MERKEZİ

“RODOPLAR’IN BÜYÜLÜ DÜNYASI – KIRCAALİ 2012”
ULUSAL ÇOCUK SANATLARI GÜNLERİ
19-20.10.2012y.

2012 yılında Kırcaali’de beşinci kez olmak üzere, 21 Ekim Kırcaali Günü programı dahilinde “Rodoplar’ın Büyülü Dünyası- Kırcaali 2012” Ulusal Çocuk Sanatları Günleri düzenlenecek.bu yılki etkinlikler Balkan Savaşının ve Kırcaali’nin Bağımsızlığı’nın 100. Yılına atfedilmiştir. Bu sebepten dolayı da bu yılki Çocuk Sanatları Günleri’nde “Özgürlük” konulu deneme ve şiir müsabakası da yer almakta.Festival Eğitim Bakanlığı’nın 2012/2013 öğretim yılı Ulusal Okul Dışı Faaliyetler Takvimi’nde yer almakta

Asırlardır Rodoplarzengin kültürlerin merkezi olmuştur. Doğa güzellikleri, tarihi zenginlikleri tüm dünyadan sanatçıların ilham kaynağı olmuştur.
“Rodoplar’ın Büyülü Dünyası” konusu çocuklara hayal gücünü yansıtma imkânı veriyor. Konuyu çok yönlü ele alabilirler: geçmiş, günümüz ve gelecek, tarihi yerler, etnografik motifler, doğa harikaları, kültür abideleri, Kırcaali’nin sembolleri, etnik toplulukların folkloru, ortamı vb. konular. “Rodoplar’ın Büyülü Dünyası- Kırcaali 2012” Ulusal Çocuk Sanatları Günleri’nin başlıca amacı Doğu Rodoplar’ın doğa, kültür ve tarihi zenginliklerini tanıtmak ve genç yeteneklere destek olmaktır.
19 ve 20 Ekim’de Kırcaali’de gerçekleştirilecek olan “Rodopların Büyülü Dünyası” Çocuk Sanatı Günleri, aşağıdaki faaliyetleri içermekte:
I. “Rodopların Büyülü Dünyası” Ulusal Çocuk Resmi Müsabakası
II. “Kırcaali ile İlgili Fotoğraf Masalları” Ulusal Fotoğraf Müsabakası
III. “Özgürlük” konulu Ulusal Deneme ve Şiir Müsabakası


2.


“Rodopların Büyülü Dünyası” Ulusal Çocuk Resmi Müsabakası

Statüsü

Amaçlar:
• Resim alanında çocukların yeteneklerini keşfetme, yaygınlaştırma ve destekleme
• Çocukların görsel ve resim kültürünü geliştirme.
Katılım koşulları:
Müsabakaya, 6 ile 18 yaş arası tüm çocuk ve gençler katılabilir. Her çocuk müsabakaya en fazla 2 resim ile katılabilir. Konu üzerine kısıtlamalar ve teknik kriterler yoktur. Resimlerin büyüklüğü 35/50 sm. olmalıdır. Her resmin arkasında çizenin:
Yaş grupları:
Katılanların değerlendirilmesi üç yaş grubu içerisinde olacak:
1. Grup -6 ile 10,
2. Grup -11 ile 14,
3. Grup -15 ile 18 yaş arası.
Her yaş grubu için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilecek.
Gönderilen resimler Kırcaali BÇM fonunda kalacaktır.
Jüri tarafından ödüllendirilen eserler, açılışı 19.10.2012y. tarihinde saat 18.00’de Kırcaali BÇM resim galerisinde gerçekleştirilecek olan “Rodoplar’ın Büyülü Dünyası” Ulusal Sergide yer alacak. Dereceye giren yarışmacılar ve yönetmenleri önceden bilgilendirileceklerdir.
Kayıt süresi:
Resimler 10.10.2012y. tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmeli:
gr.Kırdjali 6600
ul.”Polkovnik Dervingov” No1, p.k. 102
Obedinen detski kompleks
Za konkursa; informatsiya na tel.: 0361 6 23 24
Organizasyon ve mali koşullar:
Eserler uzman juri tarafından değerlendirilecek.
Ödül kazanan öğrenciler, bir yönetmenle gelmelidirler.
Organizatörler yarışmacı ve yönetmenlerine bir gece konaklama /Elektronik ML yurdu/ ve 19.10.2012 y. tarihinde gerçekleştirilecek akşam yemeği sağlamakta. Yol masrafları yarışmacılara aittir.


3.

“Kırcaali ile İlgili Fotoğraf Masalları” Ulusal Fotoğraf Müsabakası

STATÜSÜ

Amaçlar:
Gençlere sanat alanında gelişme fırsatı sunmak, fotoğrafçılık alanında onların beceri ve yeteneklerini geliştirmek, Doğu Rodopların korunmasını sağlamak vb.
Katılım koşulları:
“Kırcaali ile İlgili Fotoğraf Masalları” Ulusal Fotoğraf Müsabakasına V. ile XII. Sınıf öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler iki gruba ayrılacaklar:
-I. yaş grubu – V. ile VIII.sınıf,
- II. yaş grubu – IX. ile XII.sınıf
• Fotoğraf müsabakasına katılım tek başına olacaktır. Her öğrenci 5 adet siyah-beyaz veya renkli fotoğrafla müsabakaya katılabilir.
• Fotoğrafların formatı 20/30 sm. Olmalı.
• Değerlendirme kriterleri: özenli teknik yapım; seçilen konunun sanatsal yönünü yansıtma.
• Her fotoğraf aşağıda belirtilen bilgileri içermeli: fotoğrafın adı, fotoğrafı çekenin üç adı, sınıfı, okulu, şehri, yönetmeni ve iletişim telefonu.
• Fotoğraf müsabakasına gönderilen fotoğraflar daha önce başka müsabakalarda yer almamış olmalıdır.
• Fotoğraf müsabakası katılımcıları fotoğraflarını 10.10.2012y. tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmeli:
gr.Kırdjali 6600
ul.”Polkovnik Dervingov” No1, p.k. 102
Obedinen detski kompleks

- Uzman jüri birincileri belirleyecek. Jüri gönderilen fotoğrafları değerlendirip birincileri seçecek ve ödül verme töreninde yer alacak fotoğrafların müelliflerine haber verecektir.
- Her yaş grubu için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilecek.
- En başarılı eserler, açılışı 19.10.2012 saat 18.00’de Kırcaali BÇM resim galerisinde gerçekleştirilecek olan Sergide yer alacak.
- Gönderilen resimler Kırcaali BÇM fonunda kalacaktır.
- Ödül alan öğrenciler bir yönetmeniyle gelmelidir.
- Organizatörler yarışmacı ve yönetmenlerine bir gece konaklama /Elektronik ML yurdu/ ve 19.10.2012 y. tarihinde gerçekleştirilecek akşam yemeği sağlamakta. Yol masrafları yarışmacılara aittir.
- Soru ve daha fazla bilgi için:
tel.: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


4.


“Özgürlük” Ulusal Deneme ve Şiir Müsabakası

Statüsü

Amaçlar:
Müsabaka katılımcılarında Özgürlük adına hayatını yitirenlerin cesaretini ve vatanseverliğini anlamalarını sağlama. Doğu Rodoplar’ın bağımsızlığını kazandıran bilinen ve bilinmeyen kahramanların önünde saygı aşılama. Bulgaristan gençlerinde vatanseverlik duygusunu canlandırma. Müsabaka Balkan Savaşı’nın ve Kırcaali Bağımsızlığı’nın 100. Yılına atfedilmiştir.

KATILIM KOŞULLARI:
I. Şiir
Müsabakaya V. ile XII. Sınıf arası öğrenciler katılabilecek. Her katılımcı iki şiirle yer alabilecek.
. Öğrenciler iki gruba ayrılacaklar:
-I. yaş grubu – V. ile VIII.sınıf,
- II. yaş grubu – IX. ile XII.sınıf

II. Deneme
Deneme müsabakasında tek bir yaş grubu olacaktır:
- VII. İle XII. Sınıf arası öğrenciler
- Deneme kriterleri: iki daktilo sayfasını geçmeyecek. Her katılımcı bir deneme ile müsabakada yer alacak.
İki bölüme de aynı kişinin katılma imkanı sağlanmıştır.
Her yazı şu bilgileri içermeli: yazarın üç adı, doğum tarihi, sınıfı, okulu, şehri, yönetmeni ve iletişim telefonu.
Müsabakası katılımcıları üç örneği olması gereken eserlerini 10.10.2012y. tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmeli:
gr.Kırdjali 6600
ul.”Polkovnik Dervingov” No1, p.k. 102
Obedinen detski kompleks
Müsabakada yer alacak eserler, benzeri etkinliklerde yer almamış olmalıdır.
Organizasyon ve mali koşullar:
Eserler uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri gönderilen eserleri değerlendirip birincileri seçecek ve ödül verme töreninde yer alacak yazıların müelliflerine haber verecektir. Her yaş grubu için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilecek.
Jüri tarafından ödüllendirilen eserler, açılışı 19.10.2012y. tarihinde saat 18.00’de Kırcaali BÇM resim galerisinde gerçekleştirilecek olan “Rodoplar’ın Büyülü Dünyası” Ulusal Sergide yer alacak.
Ödül kazanan öğrenciler, bir yönetmenle gelmelidirler.
Organizatörler yarışmacı ve yönetmenlerine bir gece konaklama /Elektronik ML yurdu/ ve 19.10.2012 y. tarihinde gerçekleştirilecek akşam yemeği sağlamakta. Yol masrafları yarışmacılara aittir.
Soru ve daha fazla bilgi için:
tel.: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


 Ziyaretçi sayısı: 673


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign