Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Doğal Afetler ve Kazaları Önleme Sorunları Semineri Gerçekleştirildi

 28 Eylül 2012

Bugün saat 10.00’da Kırcaali Biznesinkubator salonunda “Doğal Afetler ve Kazaları Önleme Politikaları ve Uygulamaları” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Avrupa Komisyonu, “Avrupa Çevre Koruma Festivali” Derneği ve Kırcaali Belediyesi tarafından organize edilen ve üç gün sürecek olan “Yeşil Dalga – 21. Yüzyıl” Avrupa Çevre Koruma Festivali dahilindedir. Forumun konukları festivalin Kırcaali’de gerçekleşmesini sağlayan Avrupa Parlamentosu Üyesi Metin Kazak ve 41. Millet Meclisi Millet Vekili ve Çevre ve Su Komisyonu Başkanı İskra Mihaylova oldu.
Seminer Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis tarafından açıldı. Katılımcılar önünde Belediye Başkanı, maalesef ülkemizde son yıllarda doğal afetler önlemleri konusu birkaç olay olduğunu, bu yüzden de günümüz itibariyle çok güncel bir konu olduğunu belirtti. Müh. Azis: “Yerel yönetim temsilcileri olarak bizler bu konu ile sürekli karşı karşıya geliyoruz. Dün akşam Perperek civarındaki muhtarlar, bu bölgedeki barajları sağlama alma konusunu tekrar dile getirdiler. Bu seminerde farklı kurumlar olarak görev ve faaliyetlerimizi belirleyebiliriz” dedi.
Millet Vekili İskra Mihaylova, seminer katılımcılarına başarılı çalışmalar diledi ve : “Organizatörleri bu güzel inisiyatiflerinden, iddialı programlarından ve Kırcaali şehrini ev sahibi olarak seçmelerinden dolayı kutluyorum. Kırcaali çevre koruma konusunun tartışılabileceği en uygun yerdir, çünkü buradaki yerel yönetim de, vatandaşlar da, iş adamları da, kamu sektörü de sadece çevre koruma konularıyla ilgili değil, bir çok kez bunu kanıtlamışlardır. Bu şehre her gelişimizde neler olduğunu görmek zevk verici, çünkü burada hep iyi şeyler oluyor. Bugünkü yuvarlak masa konusu, böyle bir çevre koruma forumunda sık sık karşımıza çıkmasa bile, seçiminizden dolayı tebrik ediyorum. Bu konu sadece Bulgaristan değil, tüm Dünya çevrecilerin dikkatini üzerine çekmiştir. Dün komisyonun oturumunda ise Bulgaristan’daki Su Sektörü yeni stratejisi konusu ele alındı. Bu stratejinin ilk tespiti de maalesef Bulgaristan’daki su seviyeleri konusunda yıllar sürecek katî önlemler almamız gerektiği yöndedir. Sellerin oluşacağı yıllar ve sezonlar olacaktır, fakat kuraklık dönemleri de olacaktır. Bulgaristan ve dünya bilim adamlarının araştırmalarıyla desteklenen böyle tespitlerde, toplumumuzdaki her ilgili tarafın neler yapması gerektiğini bilmeliyiz. Dünya ülkeleri buna yönelik çabalar göstermekte, bizler iklim değişikliklerini durdurmaya çalışıyoruz, fakat siyasi çabalar her zaman sonuç vermeyebilir, bu da tüm dünya topluluklarının da çabalarını gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı bizle iklim değişikliklerine hazırlıklı olmalıyız” diye ilave etti. İskra Mihaylova katılımcılara, suların kontrolü ve düzenini sağlama, temizliği ve bakımı ile ilgili ayrı ayrı konulara değinerek su sektöründe hazırlanan yeni yasa değişikliklerini açıkladı.
Seminer esnasında Avrupa Parlamentosu Üyesi Metin kazak da söz aldı: “Büyük ilgiden ve bu tartışma katılımcılarının son derece yetkin performanslarından dolayı çok mutluyum. Seminerin herkese yararlı olmasını umut ediyorum, yerel ve yasama yönetimi temsilcileri olarak bizler bugün duyduklarımız ve gördüklerimizden maksimum fayda çıkartmaya çalışacağız”.
Eğitim seminerinin ilk bölümünde deprem, sel ve yangınlar karşısında alınacak önlemler ele alındı: kritik ortamlarda halkın hazırlık ve bilgi durumu.
Savunma Bakanlığı uzmanlarından ve Sofya Güvenlik Forumu kurucularından Nevena Mandacieva, 17 Mayıs 2012y. Tarihinde Sofya’da gerçekleştirilen “Kriz Sonuçlarını Önleme, Yönetme ve Aşma” Ulusal Konferansın sonuçlarını açıkladı.
Bulgar Kızıl Haçı Ulusal Konseyi “Afet Yönetimi” Dairesi Başkanı Yasen Slivenski yaptığı sunumda Bulgaristan Kızıl Haçı’nın afet durumlarında halka yardım faaliyetlerine katılımı sonrasındaki sonuçları açıkladı. Raporunda Yasen Slivenski, BKH’ın Biser köyü selinde ve Pernik’teki depremden sonra oluşan krizin çözümlenmesindeki role yer verdi. Slivenski, afetler esnasında kurumlar arasındaki iyi koordinasyon gerekliliğine da dikkat çekti.
Kırcaali Belediyesi uzmanlarından Dimitır Razkalinski, “Özürlü Kimselerin Kriz Ortamındaki Tutumları. Kırcaali Belediyesinin Deneyimi” konulu sunum yaptı. Razkalinski, böyle kişilerin eğitilmesi şart olduğunu, çünkü çoğu çalışmadığını ve farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde yer almadığını dile getirdi. Bu amaçla Kırcaali Belediyesi, Özürlüler Derneği’nin 3500 üyesinin tamamına dağıtılan ve doğal afetler karşısında yapılması gerekenler kurallarını içeren özel broşür çıkartmıştır.
İlk oturumun yöneticisi “Avrupa Çevre Koruma Festivali” Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tsveta Tsvetanov oldu.
Forumun ikinci oturumu “Bulgaristan’da Doğal Afet Riskleri. Risklerin Şu Anki Yönetim Durumu” konulu oldu. Oturumun yönetmeni İngiltereli Mark Bosani oldu.
Gündemde yer alan konular ise Bulgaristan’daki doğal afetler risklerinin değerlendirilmesiyle ilgiliydi: seller, heyelanlar, depremler, tehlikeli bölgeler; Deprem tehlikesi ve seyizmik riskleri azaltma; riskleri yöneten kurumların hazırlığı; Bulgaristan’da sel felaketlerini gözlemleme ve değerlendirme; Riskleri değerlendirme ve yönetme sorunları ve büyük tehditler karşısında hükümetin rolü.
Çevre ve Su Banklığı “Sel Felaketlerini Yönetme Planı” Dairesi Başkanı Gergana Georgieva, Doğu Ege Denizi Bölgesi: Arda Nehri Havzası sel Risklerini Yönetme Planı hakkında konuştu.
Seminerde kendi konferanslarını sunan diğer konuşmacılar ise Sofya “Sv. İvan Rilski” Madencilik ve Jeoloji Üniversitesinden Prof. Boyko Rangelov, Bulgaristan Askeri derneği Başkanı General Kiril Tsvetkov, Bulgaristan Bilim Akademisi Uzay Araştırmaları ve Teknolojileri Enstitüsünden Prof. Lıçezar Filipov oldu. Onların ele aldığı konular ise Bulgaristan’da deprem tehlikesi, afet önlemleri, çevre ve güvenliliğin küresel denetim programı, iklim değişiklikleri ve Bulgaristan üzerindeki etkileri.
Seminer esnasında doğal afetler ve kazaları önleme filmleri, Bulgar ve Avrupa medyalarının özel prodüksiyonları vb. de yer aldı.


Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 695


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign